هیئت مدیره ما

در این بخش اطلاعاتی در مورد اشخاص هیئت مدیره ما قرار دارد

بکتاش قربانیان

09123444485


 1. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران  .................1382
 2. عضو هیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه خیام ................. 86 -1383
 3. مدرس دانشکده معماری دانشگاه خیام  .........88-1386
 4. رئیس هیأت مدیره و سهامدار شرکت ساختمانی " شهر و گسترش .......... 1385 تاکنون
 5. کارشناس رسمی دادگستری- معماری داخلی و تزئینات .......1389 تاکنون
 6. رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی " گیسا گستر ......... 1395 - 1390
 7. عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت بازرگانی " گیسا گستر از ابتدای سال 1396

مسعود معبودی افخم

09121233547


 1. فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد ............ 1382
 2. سرپرست کارگاه خوابگاه دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی ( خیابان جهاد ) ............ 1382-1380
 3. سرپرست کارگاه پروژه 210 واحدی " شهرآرا " ( انتهای هاشمیه – اراضی ملاصدرا ) ............ 1384-1382
 4. عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و سهامدارشرکت ساختمانی " شهر و گسترش " ............1385 - تاکنون
 5. اخذ مدرک بین المللی بازرسی جوش ............ 1387
 6. عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی " گیسا گستر " ............ 1390 تاکنون

سعید یزدانی

09151050531


 1. مسؤول امور اداری و پشتیبانی نرم افزار شرکت تعاونی " شهرآرا " ............ 1383-1380
 2. مدیر اجرایی شرکت خدمات گازرسانی " مشهد ثامن "  ............ 1390-1384
 3. سهامدار و مدیرعامل شرکت بازرگانی " گیساگستر " ............ 1392-1390
 4. نائب رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی " گیساگستر " ............ 1395-1393
 5. رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی " گیساگستر " ........... 1396