فروش و نصب در اتوماتیک Sliding
مشهد - بلوار مصلی
1389
شعبه مصلی - بانک پاسارگاد 1
فروش و نصب در اتوماتیک Sliding
ساختمان مرکزی قطار شهری مشهد
1389
باجه قطار شهری - بانک شهر 2
فروش و نصب در اتوماتیک Sliding
ساختمان مرکزی شهرداری نیشابور
1389
باجه شهرداری نیشابور - بانک شهر 3
فروش و نصب در اتوماتیک Sliding
مشهد - جنب شهرداری منطقه 1
1390
شعبه بلوار خیام - بانک شهر 4
فروش و نصب در اتوماتیک Swing فروش و نصب درهای رول آپ
مشهد - خیابان دانشگاه
1390
طرح توسعه و بازسازی سینما هویزه 5
فروش و نصب در اتوماتیک Swing فروش و نصب درهای رول آپ
مشهد - پشت بازار حافظ
1390
کترینگ هواپیمایی ایران ایرتور 6
فروش و نصب در اتوماتیک Sliding
مشهد - خیابان دانشگاه
1390
شعبه خیابان دانشگاه - بانک پاسارگاد 7
فروش و نصب در اتوماتیک Sliding
مشهد - بلوار امامیه - ساختمان آب و فاضلاب
1390
باجه آبفا امامیه - بانک پاسارگاد 8
فروش و نصب در اتوماتیک Sliding
مشهد-خواجه ربیع-ساختمان آب و فاضلاب
1391
باجه آبفا فاطمیه - بانک پاسارگاد 9
فروش و نصب در اتوماتیک Sliding
مشهد - ابتدای شهرک طرق
1391
ساختمان اداری - دارو پخش 10
فروش و نصب درب شیشه ای
مشهد خیابان امام رضا (ع) - دانش غربی
1391
زائر سرا میلاد - کمیته امداد 11
فروش و نصب در اتوماتیک Sliding
بجنورد - چهار راه مخابرات
1391
شعبه بجنورد - بانک دی 12
فروش و نصب در اتوماتیک Sliding
ایستگاه راه آهن مشهد
1391
ساختمان نگهبانی - راه آهن مشهد 13
نصب در اتوماتیک Sliding
مشهد - خیابان خسروی
1391
شعبه خسروی - بانک پاسارگاد 14
نصب در اتوماتیک Sliding
مشهد - خیابان خسروی - جنب شعبه
1391
24 ATM ساعته - بانک پاسارگاد 15
فروش و نصب در اتوماتیک Sliding
بیرجند - ابتدای بلوار معلم
1391
ساختمان تجاری و اداری - شرکت درنا 16
نصب در اتوماتیک Sliding
مشهد - خیابان امام رضا (ع)
1391
شعبه خیابان امام رضا (ع) - بانک آینده 17
فروش و نصب درهای شیشه ای دکوراتیو فروش و نصب آرام بند ضد حریق
مشهد -وکیل آباد 17 - معاد 4
1392
پروژه مسکونی معاد - گروه سرمایه گذاری خورشید 18
نصب در اتوماتیک Sliding
مشهد - خیابان شیرازی
1392
شعبه خیابان شیرازی - بانک پاسارگاد 19
فروش و نصب آرام بند - شب بند مخفی فروش و نصب Door Stoper
مشهد - بلوار جانباز جنوبی
1392
هتل هما ( شماره 2 ) 20
نصب در اتوماتیک Sliding
مشهد - خیابان دانشگاه
1392
شعبه خیابان دانشگاه - بانک پارسیان 21
فروش و نصب درهای ضد حریق فروش و نصب در اتوماتیک Sliding فروش و نصب بدنه شیشه ای دکوراتیو لابی
مشهد - بلوار سجاد
1392
سرپرستی بانک پاسارگاد - شرق کشور 22
فروش و نصب آرام بند Boxer و شب بند مخفی فروش و نصب در اتوماتیک Sliding فروش و نصب دراتوماتیک Telescopic
مشهد - چهار راه شهدا
1392
مجتمع تجاری و اقامتی - نگین آرین 23
نصب در اتوماتیک Sliding
مشهد - خیابان احمد آباد
1392
شعبه احمد آباد - بانک پارسیان 24
فروش و نصب درهای اتوماتیک Sliding فروش و نصب در اتوماتیک Swing
مشهد - بلوار بعثت
1392
سرپرستی بیمه پاسارگاد - شرق کشور 25
فروش و نصب آرام بند های Boxer
مشهد - خیابان شیرازی - جنب شعبه
1392
هتل نگین پاسارگاد 26
نصب در اتوماتیک Sliding
مشهد - خیابان احمد آباد- جنب شعبه
1392
زائر سرا - بانک پارسیان 27
فروش و نصب آرام بند های Boxer
مشهد - خیابان امام رضا ( ع)
1392
بازسازی هتل تهران 28