انواع پرده برقی


پرده های کنار رو و منحنی

پرده برقی این سیستم ها معمولا جهت پرده های پارچه ای مورد استفاده قرار می گیرند.که ممکن است ساده یا منحنی باشند.

پرده های بالارو

پرده اتوماتیک این پرده قابل مقایسه با پرده های سنتی صاف بازشو می باشد که حس بسیار بهتری را از فضای داخلی و زیبایی پنجره به شما خواهد داد.