پروژه فروش و نصب پرده های شید برقی واقع در : دفتر بازرگانی و پخش مذهب
پروژه فروش و نصب چند دهنه پرده برقی کنار رو واقع در بلوار سجاد یاسمن ۱۳
پروژه طراحی، فروش و نصب پرده کرو سینمایی واقع در : خانه ویلایی بلوار سجاد
پروژه فروش و نصب ۵۰ دهانه پرده کرکره برقی واقع در : برج اداری و تجاری آرمیتاژ
پروژه فروش و نصب چندین دهانه پرده کرکره ای بالارو واقع در دندانپزشکی دنتالیوم
پروژه طراحی، فروش و نصب پرده برقی کنار رو واقع در : بلوار سجاد یاسمن ۱۱
پروژه فروش و نصب پرده های شید برقی واقع در : استدیو عطر یانی
پروژه فروش و نصب چند دهنه پرده شید و کنار رو برقی واقع در : برج باران ۳
پروژه طراحی، فروش و نصب ۴ دهنه پرده شید برقی واقع در : برج درنیکا
پروژه طراحی و ساخت نمای متحرک واقع در : روف گاردن برج آرمیتاژ گلشن
پروژه طراحی، فروش و نصب سقف پارچه ای جمع شونده واقع در وکیل آباد مشهد
پروژه فروش، طراحی و نصب پرده رومن و کنار رو واقع در : بلوار سجاد