اپراتورهای ECdrive LT / HH200B / DMNH01

گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

در های تلسکوپی با قابلیت ارائه در سه برند Royal ، Black & Decker و GEZE امکان دسترسی به عرض بیشتر جهت بازشو در فضا های محدود را مهیا می سازد . این ویژگی در بسیاری از موارد راهگشا بوده و استفاده از درهای تلسکوپی را در بسیاری از فضاها اجتناب ناپدیر می نماید . امکان ارائه درهای تلسکوپی در سه برند ، این قابلیت را برای کاربران ایجاد می نماید که در انتخاب برند با توجه به حجم تردد و قیمت اپراتور تصمیم گیری نمایند .


( H * W) 20 * 22/5 cmابعاد اپراتور۱
۱۲۰ – ۳۸۰ cmعرض بازشو۲
۲۵۰ cmحداکثر ارتفاع بازشو۳
GEZE۱۰۰ kg
Royal۹۰ kg
Black & Decker۹۰ kg
حداکثر وزن هر لنگه۴
۰٫۵ m/sحدکثر سرعت بازشو۵
۰٫۵ m/sحدکثر سرعت بسته شدن۶
-۲۰ C° +۵۰ C°دمای کارکرد۷
۳۰ ماهآلمانGEZE (24 GHz) MicrowaveDunker Motor
۲۴ ماهچینOptex (Made in Japan) & Infrared۲۴v 100w Brushless Dc Motor
۲۴ ماهآمریکا
(Assembled in China)
Microwave Sensor
( ۲۴ GHz )
Dunker
Motor
قابلیت ارائه برندهای متفاوت با قیمتهای متنوع۱
قابلیت دسترسی به عرض بازشو بیشتر۲
باریک بودن مقطع های کشویی هر درب۳
حداکثر عرض بازشو۴