اپراتور DMP720

گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات اپراتور DMP720

گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات اپراتور DMP720

اپراتور DMP720 

بطور کلی استفاده از اپراتور درب منحنی در ایران به این روش صورت می گیرد که ریل اپراتور درب Sliding را نورد کرده و از آن به عنوان درب منحنی استفاده می نمایند . این موضوع با توجه به پایین بودن کیفیت و دقت نورد انجام شده مشکل ساز می باشد و چنانچه درب راه اندازی شود عموما در مدت کوتاهی بدلیل یکنواخت نبودن شعاع منحنی ریل اپراتور در طول مسیر حرکت لت درب ، با مشکل مواجه خواهد شد . در حالیکه اپراتور Royal طبق اندازه گیری وضع موجود ، کاملا بصورت سفارشی و در کارخانه با تجهیزات پیشرفته و برای فضای مورد نظر تولید می گردد و با توجه به اختلاف هزینه نسبتا جزئی که با نمونه نورد شده داخلی دارد ، بسیار توجیه پذیر خواهد بود .


( H * T * W) 27 * 16 * MAX 700 cmابعاد اپراتور۱
۱۵۰ – ۴۵۰ cm ( Single Leaf )عرض بازشو۲
۲۰۰ – ۴۵۰ cm (Double Leaf )
۳۰۰ cmارتفاع بازشو۳
۲ * ۱۳۰ kg Single Leafحداکثر وزن در۴
۴ * ۸۵ kg per Leaf
۰٫۷ m/sحدکثر سرعت بازشو۵
۰٫۵ m/sحدکثر سرعت بسته شدن۶
-۲۰ C° +۵۰ C°دمای کارکرد۷
۲۴ ماهچینMicrowave Sensor
(۲۴ GHz)
۲۴V 100w
Brushless DC
ارائه یک برند معتبر با قیمت مناسب۱
کم صدا بودن اپراتور۲
امکان ارائه یک محصول کارخانه ای بدون استفاده از دستگاه نورد۳
قابلیت استفاده از ویژگیهای درب Curve با ارائه گارانتی مناسب۴