دمپر اتوماتیک

دمپر اتوماتیک
۵ دهانه دمپر اتوماتیک به ابعاد( ۱٫۵*۳ )
نصب شده در تصفیه خانه و تلمبه خانه آب سد درودزن به شیراز