شب بند مخفی

استفاده از شب بند در منازل مسکونی ، آپارتمانها و هتل ها اجتناب ناپذیر می باشد ، لیکن با توجه به شکل شب بند های موجود در بازار و عملکرد آنها ، برخی مواقع کاربران در استفاده از آن ها دچار تردید میگردند. با معرفی شب بند های مخفی به عنوان نسل جدیدی از شب بند ها “گیسا گستر” این محصول را در دو برند ROYAL و BLACK & DECKER ارائه می نماید که هر یک از این برند ها نیز در دو رنگ نقره ای و طلایی قابل عرضه به بازار خواهند بود.


Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.