AUTO BOLT

پرده برقی | پرده اتوماتیک | گیسا گستر

Auto Bolt

یکی از یراقهای بسیار پر کاربرد جهت درهای دو لنگه که متأسفانه تاکنون در کشورمان به طراحان و سازندگان معرفی نشده است ، Auto Bolt می باشد. شرکت ” گیسا گستر ” این یراق را نیز تحت برند Royal عرضه می نماید. نحوه عملکرد این یراق به شرح زیر می باشد :

پس از بازکردن لنگه اول در ( اصلی ) ، لنگه دوم ( فرعی ) با آزاد شدن اتوماتیک Auto Bolt باز می گردد. همچنین هنگام بستن درب و پس از قرار گرفتن هر دو لنگه در جای خود ، این یراق بصورت اتوماتیک فعال شده و لنگه دوم ( فرعی ) ثابت می گردد.