پرده برقی

کرکره اتوماتیک آرمیتاژ

پرده کرکره آرمیتاژ

پرده برقی مشهد

پرده برقی مشهد

شما می توانید از انواع مدل های پرده برقی بالارو، سایبان و پرده های از کنارجمع شو، در صورتیکه  با نصب موتور های برقی متناسب با وزن و مدل پرده، در منزل خود استفاده نمایید.

به عنوان مثال در پرده های رولی به موتوری احتیاج داریم که پرده ها را بالا و پایین ببرد و بر روی لوله ی اصلی پرده جمع نماید.

در نوع دیگری از سیستم پرده های از کنار بازشو، موتور پرده برقی در کنار ریل نصب شده و با فرمان به آن می توان پرده ها را باز یا بسته نمود. در صورتیکه پرده ی از کنار جمع شوی منزل شما از دو بخش تشکیل شده و یا اینکه والان دار باشد.

باید از دو موتور برقی برای باز و بسته کردن آن جهت بهره گیری از نور و منظره ی بیرون استفاده نمایید.

پرده برقی مشهد

نوع دیگری از پرده ها هم وجود دارند که علاوه بر باز و بسته شدن، می توانند جهت نور ورودی را تنظیم نمایند. بنابر توضیحات یاد شده، نه تنها سیستم هوشمند هیچ گونه محدودیتی در انتخاب پرده ی برقی مناسب برای منزلتان به شما تحمیل نمی کند،

بلکه به کمک این سیستم شما می توانید پرده ای را که با توجه به دیزاین داخلی خانه ی خود انتخاب نموده اید، براحتی حرکت دهید و از نور طبیعی روز و منظره ی بیرون لذت ببرید.

پرده برقی مشهد

 

 پرده برقی مشهد

پرده برقی مشهد

 

پرده برقی مشهد

شما می توانید از انواع مدل های پرده برقی بالارو، سایبان و پرده های از کنارجمع شو، در صورتیکه  با نصب موتور های برقی متناسب با وزن و مدل پرده، در منزل خود استفاده نمایید.

به عنوان مثال در پرده های رولی به موتوری احتیاج داریم که پرده ها را بالا و پایین ببرد و بر روی لوله ی اصلی پرده جمع نماید.

پرده اتوماتیک مشهد

تماس بگیرید