اپراتور DMNH01

گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

گیسا گستر ایرانیان / ارائه دهنده برترین ، دربهای اتومات ، آرام بند ، پنجره و پرده اتومات

اپراتور DMNH01 

شرکت Black & Decker آمریکا به منظور ارائه محصولی با استانداردهای آمریکا و قیمت مناسب اقدام به ارائه این اپراتور نموده است . بدین ترتیب که قطعات این محصول با مشخصات فنی شرکت Black & Decker در کشور چین مونتاژ می گردد . این اپراتور با داشتن ریل آنودایز و قابلیت تعویض مقطع ریل ، گزینه بسیار مناسبی برای مصرف کنندگان این محصول خواهد بود . همچنین کم صدا بودن اپراتور بدلیل وجود یک بالشتک لاستیکی بین ریل اصلی و مقطع ریل قابل تعویض از ویژگیهای این محصول می باشد .


 Height * Width 20 * 12 cm ابعاد اپراتور ۱
۷۰ – ۱۶۰ Cm Single Leaf عرض بازشو ۲
۹۰ – ۲۳۰ cm Double Leaf
۳۰۰ cm ارتفاع بازشو ۳
۱۵۰ kg Single Leaf حداکثر وزن هر لنگه در ۴
۱۰۰ kg per Leaf Double Leaf
۰٫۵ m/s حدکثر سرعت بازشدن ۵
۰٫۵ m/s حدکثر سرعت بسته شدن ۶
-۲۰ C° +۵۰ C° دمای کارکرد ۷
۲۴ ماه آمریکا
(Assembled in China)
Optex Infrared Sensor
(Made in Japan)
Dunker Motor
ارائه یک برند معتبر با قیمت مناسب ۱
کم صدا بودن اپراتور ۲
قابلیت تعویض مقطع ریل ۳
ریل آلومینمی آنودایز ۴
دارا بودن قویترین مدل موتور Dunker در بین درهای اتوماتیک Sliding ۵