تیر ۳۱, ۱۳۹۶

سقف پارچه ای جمع شونده

این نوع از پرده های پارچه ای که بیشتر با عنوان سقف پارچه ای جمع شونده شناخته می شود، در مکان هایی همچون استخر های سر […]