انواع ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :

ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :

ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :

ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :

 

ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده : ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده Royal همگی از نوعRF) Radio Frequency)  بوده که در فضاهای بسته تا ۳۰ m و در فضاهای باز تا  ۲۰۰ m فاصله را پوشش می دهند. ریموت کنترلها با توجه به نوع پرده ( بالا رو یا کنار رو ) ، تعداد پرده های قابل کنترل و وجود قابلیت برنامه ریزی به مدلهای متنوعی تقسیم بندی می شوند:

 

ریموت کنترل سیستم های اتوماتیک پرده

 

ردیف مدل ریموت کنترل نوع پرده تعداد کانالها ویژگی های خاص موتور
۱ ۱۶۰۰ بالا رو تک کانال ساده قابلیت کنترل یک تا ۲۰ پرده بصورت همزمان
۲ ۱۶۰۲ بالا رو ۱۵ کانال مجهز به صفحه نمایش LCD

قابلیت تعریف ۱۵ سناریوی مختلف برای پرده های متعدد

۳ ۱۶۰۳ بالا رو تک کانال مجهز به صفحه نمایش LCD

قابلیت برنامه ریزی روزانه

۴ ۱۶۶۰ کنار رو تک کانال دوبل قابلیت کنترل آستر و تور پرده بصورت مجزا
۵ ۱۶۶۲ کنار رو ۱۵ کانال دوبل مجهز به صفحه نمایش  LCD

قابلیت تعریف ۱۵ سناریوی مختلف برای آستر و تور پرده های متعدد

۶ ۱۶۶۳ کنار رو تک کانال دوبل مجهز به صفحه نمایش  LCD

قابلیت برنامه ریزی روزانه برای آستر و تور پرده بصورت مجزا

 

  • لازم به ذکر است کلیه ریموت کنترلهای معرفی شده با باتری ۳ ولت ( مدل سکه ای ) کار می کنند. ضمناً هر کانال قابلیت کنترل ۲۰ عدد پرده را بصورت همزمان دارا می باشد.

CURTAIN CATALOG

ریموت کنترل سیستم های اتوماتیک پرده

 

 

تماس بگیرید

 

 

ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :

 

ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده : ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده Royal همگی از نوعRF) Radio Frequency)  بوده که در فضاهای بسته تا ۳۰ m و در فضاهای باز تا  ۲۰۰ m فاصله را پوشش می دهند. ریموت کنترلها با توجه به نوع پرده ( بالا رو یا کنار رو ) ، تعداد پرده های قابل کنترل و وجود قابلیت برنامه ریزی به مدلهای متنوعی تقسیم بندی می شوند: