• پارتیشن چهار لت جمع شونده

    پارتیشن چهار لت جمع شونده

    پارتیشن چهار لت جمع شونده پارتیشن چهار لت جمع شونده یکی از سیستم هایی است که توسط شرکت گیسا گستر ارائه می گردد.حال به توضیحاتی راجع به این پارتیشن و جزییاتی راجع به نصب ان در حرم مطهر رضوی میپردازیم. در مهر ماه سال ۱۳۹۶ مدیریت بخش هنری سازمان توسعه و عمران حریم حرم رضوی…

    Read More

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.