اکتبر 3, 2018
سقف پارچه ای جمع شونده

سقف پارچه ای جمع شونده

اجرا و نصب سقف پارچه ای جمع شونده توسط تیم فنی شرکت گیسا گستر ایرانیان این محصول دارای یک موتور تیوبلار  می باشد. این مکانیزم می […]