نوامبر 12, 2020
یراق اتصال یا کوپلینگ

یراق اتصال در پرده برقی Shade

یراق اتصال یا کوپلینگ یکی از قطعات کاربردی برای نصب پرده برقی shade ، یراق اتصال یا کوپلینگ نام دارد. کاربرد اصلی این قطعه هنگامی ست […]