برچسب: پرده کرکره

  • پرده کرکره ی اتوماتیک

    پرده کرکره ی اتوماتیک

    اپراتور اتوماتیک پرده کرکره ، نصب شده توسط تیم فنی شرکت گیسا گستر این نوع از پرده دارای تیغه های ۲۵mm و همچنین قابلیت نصب در داخل پنجره های دوجداره را دارد.

    Read More

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.