برچسب: گیسا گستر ایرانیان

  • سیستم های اتوماتیک پرده ی کناره رو

    سیستم های اتوماتیک پرده ی کناره رو

    این سیستم ها معمولا جهت پرده های پارچه ای مورد استفاده قرار می گیرند.که ممکن است ساده یا منحنی باشند. با توجه به این موضوع که پرده های پارچه ای عموما به صورت چند لایه مورد استفاده می گیرند(تور، استر و …)لذا استفاده از سیستم اتوماتیک امکان باز و بسته کردن هر یک از لایه…

    Read More

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.