• اپراتور SW200

  اپراتور SW200

  شرکت Royal چین با استفاده از یک موتور گیربکس با کیفیت اقدام به ارائه یک اپراتور Swing کارآمد با قیمت مناسب نموده است . لازم به ذکر است که اپراتورهای Swing قابلیتهای متفاوتی را به نسبت اپراتورهای Sliding در اختیار طراحان و سازندگان قرار می دهد که در بسیاری از موارد استفاده از آنرا اجتناب…

  Read More

 • اپراتور HH200B

  اپراتور HH200B  شرکت Royal چین با استفاده از یک موتور گیربکس با کیفیت ، اقدام به ارائه یک اپراتور کارآمد با قیمت پایین نموده است . بدیهی است که شرکت گیسا گستر با ارائه گارانتی ۲۴ ماهه به این اپراتور جهت فضاهای با تردد نسبتا بالا ، کیفیت و کارایی محصول را تضمین نموده است.…

  Read More

 • اپراتور DMNH01

  اپراتور DMNH01

  اپراتور DMNH01  شرکت Black & Decker آمریکا به منظور ارائه محصولی با استانداردهای آمریکا و قیمت مناسب اقدام به ارائه این اپراتور نموده است . بدین ترتیب که قطعات این محصول با مشخصات فنی شرکت Black & Decker در کشور چین مونتاژ می گردد . این اپراتور با داشتن ریل آنودایز و قابلیت تعویض مقطع…

  Read More

 • اپراتور SW200

  شرکت Royal چین با استفاده از یک موتور گیربکس با کیفیت اقدام به ارائه یک اپراتور Swing کارآمد با قیمت مناسب نموده است . لازم به ذکر است که اپراتورهای Swing قابلیتهای متفاوتی را به نسبت اپراتورهای Sliding در اختیار طراحان و سازندگان قرار می دهد که در بسیاری از موارد استفاده از آنرا اجتناب…

  Read More

 • اپراتور HH200B

  اپراتور HH200B  شرکت Royal چین با استفاده از یک موتور گیربکس با کیفیت ، اقدام به ارائه یک اپراتور کارآمد با قیمت پایین نموده است . بدیهی است که شرکت گیسا گستر با ارائه گارانتی ۲۴ ماهه به این اپراتور جهت فضاهای با تردد نسبتا بالا ، کیفیت و کارایی محصول را تضمین نموده است.…

  Read More

 • اپراتور DMNH01

  اپراتور DMNH01  شرکت Black & Decker آمریکا به منظور ارائه محصولی با استانداردهای آمریکا و قیمت مناسب اقدام به ارائه این اپراتور نموده است . بدین ترتیب که قطعات این محصول با مشخصات فنی شرکت Black & Decker در کشور چین مونتاژ می گردد . این اپراتور با داشتن ریل آنودایز و قابلیت تعویض مقطع…

  Read More

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.