مرداد ۴, ۱۳۹۶

لولای مخفی (Hidden)

مرداد ۴, ۱۳۹۶

لولای (center)

شهریور ۲۷, ۱۳۹۶

هوابند (دود بند)

هوابندها(دود بند) در حال حاضر یکی از جدیدترین انواع یراق ها ، هوابند می باشد. این یراق به دلیل تأثیر به سزایی که در کاهش اتلاف […]