دسته: بالا رو

 • انواع ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :

  انواع ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :

  ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده : ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده :   ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده : ریموت کنترلهای سیستم های اتوماتیک پرده Royal همگی از نوعRF) Radio Frequency)  بوده که در فضاهای بسته تا ۳۰ m و در فضاهای باز تا  ۲۰۰ m فاصله را پوشش می دهند. ریموت کنترلها با توجه…

  Read More

 • پرده برقی

  پرده برقی

  Read More

 • سیستم های اتوماتیک پرده بالا رو

  سیستم های اتوماتیک پرده بالا رو

  یکی از معضلات موجود در سیستم پرده های بالا رو ، آسیب دیدگی و یا خارج شدن این پرده ها از رگلاژ می باشد که این موضوع در مورد پرده های کرکره مشهودتر است. ضمناً به دلیل عملکرد یکنواخت در سیستم های اتوماتیک بالا رو ، طول عمر پرده به طرز چشمگیری افزایش می یابد.…

  Read More

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.